David Fesl

Zuzana Blochová

Od roku 2015 David Fesl shromažďuje a mísí objekty různých původů a kvalit. Aranžuje je do uzavřených kompozic, provázaných systémem vypozorovaných přitažlivostí a pnutí. Jednotlivě rozpoznatelné komponenty se prostřednictvím asociací pozorovatele postupně rozevírají do spleti událostí, které mu umožňují setrvat uvnitř. Fesl svá díla instaluje s přísností pořádku. Díla se v kontaktu s výstavním prostorem projevují zranitelně i robustně, v tomto ustáleném napětí odkazují do všech možných stran, a především mimo sebe, současně svým půvabem přitahují pozornost zpět.

– Blochová, Zuzana. Hvar, Lastovo, Chorvatsko, 2021.